What is Doodlism?

The artist depicts the real world through surreal elements by presenting a different perspective against the realist art movement. Because life is more than what we can see.

 

These worlds made up of intertwining lines reflect Dadaism. This is because these paintings can mean irrationality, chaos, and nihility when some people look at the whole. For this reason, the works are no different from Dushamp's urinal.

 

The artist has preferred popular culture elements in his paintings since 2020. This is the artist's critical point of view. 

The artist calls this movement DOODLISM.

 

The artist, who previously worked in the advertisement sector, gives subliminal messages in his works. He uses graphic elements for this purpose. The messages are hidden in the paintings. Everyone gets a different message. But the real message is that art is a form of expression and that art is the strongest factor that makes human beings different.

The artist rarely uses sketches in his works. The artist, who generally adopts a flow generating from the mind, is in the moment, and his lines reflect the moment in a surreal way. The lines in all his paintings are of the same thickness. This attitude symbolizes obsession and meticulousness. Inspired by Yin-Yang philosophy, he has painted his works in black and white in this series.

 

Doddlism Nedir?

Sanatçı realizim sanat akımına karşı farklı bi' bakış açısı sunarak, gerçek dünyaları süreal öğelerle resmeder. Çünkü hayat gördüğümüzden fazlasıdır.

 

İç içe geçen çizgilerle oluşan bu dünyalar, Dadaizmi yansıtmaktadır. Çünkü bu resimler, bazıları için bütüne bakıldığında mantıksızlık, karmaşa ve hiçliği ifade edebilir. Bu yüzdendir ki, eserler Dushamp'ın pisuvarından farksızdır.

 

Sanatçı resimlerinde 2020 yılından itibaren, popüler kültür öğelerini kullanmayı tercih etmeye başlamıştır. Bu bi' eleştiridir. 

Sanatçı bu akıma DODDLİSM'der.

 

Daha önceleri reklam sektöründe çalışmış sanatçı, eserlerinde subliminal mesajlar verir. Bunun için grafik öğeler kullanır. Mesajlar resimlerin içinde saklıdır. Herkesin aldığı mesaj farklıdır. Ama asıl mesaj, sanat bi' dışa vurumdur ve sanat insanları farklı yapan en güçlü unsurdur.

Resimlerinde nadiren eskiz kullanır. Genellikle zihinden gelen bir akış benimseyen sanatçı andadır ve çizgiler anı süreal şekilde yansıtır. Resimlerinin bütününde çizgiler herzaman aynı kalınlıktadır. Bu davranış obsesyon ve titizliği temsil eder. Yin Yang felsefesinden esinlenerek resimlerini bu serisinde siyah beyaz resmetmiştir

 

 © 2021 by Küntay Tarık Evren.