english.png

DOODLISM

Sanatımda, realist sanata karşı farklı bir bakış açısı sunmak istedim. Bunu yaparken belirli bir sanat akımına mahkum olmayı redderek kendi sanatımı yarattım.

 

Eserlerim zamanla grafiksel anlayıştan resimsel bir anlayışa evrildi ve bu evrilme resimlerimde sembolik iletiler olarak yaşam buldu.

 

Resimlerimde kendi iç dünyamı dışavuruyorum. Bu dünyalar düşsel ve pop imgelerle kendilerini var ediyorlar. Zihnimdeki bu dışavurumu eskiz kullanmadan kağıda aktarıyorum. Belirli bir metine, duyguya veya düşünceye bağlı kalmadan -ama göndermeler yapmadan da duramadan- kendiliğinden kağıda akan çizgiler iç içe geçerek ve birbirini izleyerek örüntüler oluşturuyor.

 

Resimlerimde 2020 yılından itibaren kullandığım Popüler kültür öğelerinin, Doodle çizimlerimle imgeleşmesinin Pop art’ta yeni bir izlek ortaya çıkardığını düşünüyorum. Bu dışavurumsal sanat edimime de “DOODLISM” diyorum.

 

En büyük hayalim, Doodle üzerinden yarattığım resimlerimin sanat yaşamımız içinde yer bulması. Bence benim en önemli ilham kaynağım olan Keith de bunu isterdi.

 © 2022 by Küntay Tarık Evren

 
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube