top of page

MANIFESTO

 

With my art, I wanted to present a different approach to realism in art. Refusing to be obliged to an artistic movement while doing so, I created my own art style.In time, my works evolved from a pictographic conception into a pictorial concept, and this evolution sprang to life through symbolical messages in my paintings.

I express my inner world in my paintings. These worlds bring themselves into existence through surreal imagery. I transfer these mental manifestations onto paper without making use of esquisses. Without abiding by a particular text, feeling or notion, lines flow freely onto paper, creating patterns by intertwining and alternating with each other. I call my expressive artistic performance ‘DOODLISM’.

I’ve been using pop culture elements in my paintings since 2020. In a sense, I alloyed Doodlism with pop art.

What is Doodlism?

Doodlism is the art of scribbling which does not make us of sketches nor abide by a particular text, feeling or notion.

 

web-kapak-01.png

MANIFEST

 

Sanatımda, realist sanata karşı farklı bir bakış açısı sunmak istedim. Bunu yaparken belirli bir sanat akımına mahkum olmayı redderek kendi sanatımı yarattım.

 

Eserlerim zamanla grafiksel anlayıştan resimsel bir anlayışa evrildi ve bu evrilme resimlerimde sembolik iletiler olarak yaşam buldu.

 

Resimlerimde kendi iç dünyamı dışavuruyorum. Bu dünyalar düşsel ve pop imgelerle kendilerini var ediyorlar. Zihnimdeki bu dışavurumu eskiz kullanmadan kağıda aktarıyorum. Belirli bir metine, duyguya veya düşünceye bağlı kalmadan -ama göndermeler yapmadan da duramadan- kendiliğinden kağıda akan çizgiler iç içe geçerek ve birbirini izleyerek örüntüler oluşturuyor.

 

Resimlerimde 2020 yılından itibaren kullandığım Popüler kültür öğelerinin, Doodle çizimlerimle imgeleşmesinin Pop Art’ta yeni bir izlek ortaya çıkardığını düşünüyorum. Bu dışavurumsal sanat edimime de “DOODLISM” diyorum.

 

En büyük hayalim, Doodle üzerinden yarattığım resimlerimin sanat yaşamımız içinde yer bulması. Bence benim en önemli ilham kaynağım olan Keith de bunu isterdi.

 

Herkes Doodlist Sanatçısı olabilir.Herkesin özgürce çizebilmesi.

Herkesin yaratıcı bir çizer olduğunu anlatmak.

Vizyon : Birbiri ile iletişime geçebilen yaratıcı topluluk oluşturarak topluluğa çizmeyi ve yaratıcı düşünceyi sevdirmek.

bottom of page